PARPA-logo
NPZ-logo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Pomoce-Bezpiecznie-Pracuję-menu-logo

Zadanie finansowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

„Zgadzamy się, że zmierzamy ku zmianom”. Posiedzenie Zespołu ds. BRD

favicon

Na swoim pierwszym merytorycznym posiedzeniu zebrał się Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podjęto dyskusję nad diagnozowanym stanem bezpieczeństwa ruchu drogowego, planami legislacyjnymi w zakresie BRD i harmonogramem prac merytorycznych Zespołu.

Źródło: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/kronika-legislacyjna/zgadzamy-sie-ze-zmierzamy-ku-zmianom-posiedzenie-parlamentarnego

Wyślij zapytanie