PARPA-logo
NPZ-logo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Pomoce-Bezpiecznie-Pracuję-menu-logo

Zadanie finansowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Zamówienia

Wykonując zadania przewidziane w harmonogramie realizacji projektu "Bezpiecznie pracuję", finansowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020, cel operacyjny nr 2, zadanie 22/3.2.1.2/19/DPL, przeprowadzono rozpoznanie rynku w zakresie:

 

Przygotowanie i uruchomienie strony internetowej o projekcie
– najpierw www.trzezwopracuje.pl, po konsultacji z PARPA zmiana na www.bezpieczniepracuje.com

Szczegóły zamówienia: strona internetowa – opracowanie logotypu projektu i zaprojektowanie oraz wykonanie strony internetowej, serwisu internetowego w oparciu o system zarządzania treścią CMS, wsparcie techniczne i hosting serwisu w okresie od dnia podpisania umowy do 30 października 2020.

Zwrócono się do następujących firm, mogących zrealizować zlecenie:

M2 Graphics & PERL Team, www.StrefaWeb.pl,

WRONA.IT, www.wrona.it,

Artyści Reklamy Sp. z o.o., www.ArtysciReklamy.pl

Na nasze zapytanie konkretne oferty przedstawiły wszystkie firmy.

Szczegółowa analiza zdolności wykonawczych oraz oczekiwanego wynagrodzenia za realizację zlecenia firm, które przedstawiły ofertę, z zachowaniem zasad konkurencyjności, należytej staranności, zapewnieniem celowości, rzetelności, racjonalności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych, wykazała, że optymalne warunki realizacji zlecenia zapewnia firma Artyści Reklamy, www.artyscireklamy.pl.

 

Wytworzenie materiałów szkoleniowych i promocyjnych oraz zakup materiałów szkoleniowych i promocyjnych (broszury, długopisy, notesy, teczki, torby) – 400 sztuk

Zwrócono się do następujących firm, mogących zrealizować zlecenie:

Drukarnia „Graf”, www.drukarniagraf.pl

Drukarnia Fortuny, www.drukarniafortuny.pl

Artyści reklamy Sp. z o.o., www.artyscireklamy.pl

Drukarnia & Agencja reklamowa Printmedia24.pl

Na nasze zapytanie konkretne oferty przedstawiły dwie firmy: Artyści Reklamy Sp. z o.o., oraz Drukarnia & Agencja reklamowa Printmedia24.pl.

Szczegółowa analiza zdolności wykonawczych oraz oczekiwanego wynagrodzenia za realizację zlecenia firm, które przedstawiły ofertę, z zachowaniem zasad konkurencyjności, należytej staranności, zapewnieniem celowości, rzetelności, racjonalności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych, wykazała, że optymalne warunki realizacji zlecenia zapewnia firma Artyści Reklamy, www.artyscireklamy.pl.

 

Transport symulatora na miejsce szkolenia (montaż, demontaż, kalibracja urządzenia) – 16 szkoleń

Zwrócono się do następujących firm, mogących zrealizować zlecenie:

ADS Przeprowadzki, www.ads-przeprowadzki.pl

99rent Sp. z o.o., www.99rent.pl

GOWA MEBLE Sp. j., www.gowa-meble.pl

Na nasze zapytanie konkretne oferty przedstawiły wszystkie firmy.

Szczegółowa analiza zdolności wykonawczych oraz oczekiwanego wynagrodzenia za realizację zlecenia firm, które przedstawiły ofertę, z zachowaniem zasad konkurencyjności, należytej staranności, zapewnieniem celowości, rzetelności, racjonalności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych, wykazała, że optymalne warunki realizacji zlecenia zapewnia firma GOWA MEBLE Sp. j.

 

Film promocyjny projektu

Przygotowanie scenariusza i realizacja spotu filmowego, promocyjnego projektu, który będzie zamieszczony na stronie www. Z przeniesieniem praw autorskich majątkowych do filmu i elementów, a także dostarczenie niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji uprawniającej Zamawiającego do korzystania z wytworzonego filmu promocyjnego na rzecz projektu.

Zwrócono się do następujących firm, mogących zrealizować zlecenie:

CLIP SHOP, www.clipshop.pl

PJ Films Studio, www.pjfilmsstudio.pl

Render Film, www.renderfilm.pl

Na nasze zapytanie konkretne oferty przedstawiły 2 firmy: CLIP SHOP i PJ Films Studio.

Szczegółowa analiza zdolności wykonawczych oraz oczekiwanego wynagrodzenia za realizację zlecenia firm, które przedstawiły ofertę, z zachowaniem zasad konkurencyjności, należytej staranności, zapewnieniem celowości, rzetelności, racjonalności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych, wykazała, że żadna firma nie zapewnia optymalnych warunków realizacji zlecenia.

Zdecydowaliśmy, że do wyprodukowania filmu promocyjnego wykorzystamy sprzęt własny Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych (kamery filmowe, mikrofony, statywy i oświetlenie). Do realizacji filmu zaangażowaliśmy statystów i lektora, a wykonanie zdjęć filmowych wraz z montażem powierzyliśmy studentowi Warszawskiej Szkoły Filmowej, który zapewnił rzetelność i fachowość produkcji i montażu filmu.

Projekt „Bezpiecznie pracuje” realizuje Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych ze wsparciem finansowym Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udzielonym w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020: cel operacyjny nr 2, zadanie 22/3.2.1.2/19/DPL "Przygotowanie, pilotaż, ewaluacja programu profilaktycznego przeznaczonego do realizacji w zakładach pracy".

EFIC-logo

Fundacja „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych”

REGON 146392515, NIP 521-364-00-68, KRS: 0000439608

Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie,
ul. Aleja Wyzwolenia 3-5 lok. 29,
00-572 Warszawa