PARPA-logo
NPZ-logo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Pomoce-Bezpiecznie-Pracuję-menu-logo

Zadanie finansowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Wpisy oznaczone ‘szkolenie pilotażowe’

Zakończenie projektu „Bezpiecznie pracuję”

Wraz z zakończeniem ewaluacji programu profilaktycznego przeciwdziałania negatywnym skutkom picia alkoholu na wykonywanie obowiązków zawodowych, kończymy też projekt „Bezpiecznie pracuję”. W ramach projektu powstał program profilaktyczny przeznaczony do realizacji w zakładach pracy wraz ze skryptem, czyli podpowiedzią na jego realizację dla osób, które chciałyby zająć się specjalistyczną edukacją na terenie swojego zakładu pracy, szkoły czy…

Czytaj więcej

Ewaluacja programu profilaktycznego „Bezpiecznie pracuję”

Po przeprowadzeniu 16 szkoleń pilotażowych, w których uczestniczyło 331 osób, w tym 220 osób dorosłych z 12 firm i 111 uczniów z 4 szkół branżowych, rozpoczęliśmy kolejny etap projektu. Zespół ekspertów dokona ewaluacji programu profilaktycznego przeciwdziałania negatywnym skutkom picia alkoholu na wykonywanie obowiązków zawodowych „Bezpiecznie pracuję”. Ewaluacja będzie opierać się na wielu ankietach wypełnianych zarówno…

Czytaj więcej

Szkolenie w I Liceum Ogólnokształcącym PUL im. 4 Pułku Strzelców Konnych w Płocku

3 marca 2020 roku przeprowadziliśmy szkolenie pilotażowe dla uczniów szkoły branżowej – I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 4 Pułku Strzelców Konnych w Płocku, w którym wzięło udział 29 kadetów. Uczniowie w czasie szkolenia mogli doświadczyć, jakie zmiany zachodzą w ich zdolnościach poznawczych i psychomotorycznych po symulowanym spożyciu alkoholu. Część teoretyczna bardzo podobała się uczniom, gdyż…

Czytaj więcej

Szkolenie w I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie

26 lutego 2020 roku przeprowadziliśmy pierwsze szkolenie pilotażowe dla uczniów szkół branżowych. Odbyło się ono w I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie i wzięło w nim udział 29 osób. Uczniowie pochwalili się na portalu społecznościowym, że uczestniczyli w wyjątkowym 6-godzinnym szkoleniu profilaktycznym związanym ze szkodliwym działaniem alkoholu, środków psychoaktywnych, zmęczenia i stresu…

Czytaj więcej

Szkolenie w UPC Polska

20 grudnia 2019 roku przeprowadziliśmy ostatnie szkolenie pilotażowe w 2019 roku w ramach programu „Bezpiecznie pracuję” dla pracowników UPC Polska, w którym wzięło udział 15 osób. Poruszane tematy okazały się bardzo przydatne dla pracowników firmy, którzy w ramach obowiązków służbowych bardzo dużo podróżują samochodem. Wskazywali, że dzięki alkogoglom uświadomili sobie, jak duży negatywny wpływ ma…

Czytaj więcej

Szkolenie w Prokuraturze Krajowej

17 grudnia 2019 roku przeprowadziliśmy szkolenie pilotażowe w ramach programu „Bezpiecznie pracuję” dla pracowników Prokuratury Krajowej, w którym udział wzięły 23 osoby. W szkoleniu wzięły udział osoby, które pracują pod dużą presją czasu i dużo podróżują samochodem po Polsce – stres i zmęczenie towarzyszy im niemal codziennie. Uczestnikom szczególnie podobała się część psychologiczna szkolenia, mówiąca…

Czytaj więcej

Szkolenie w Urzędzie Miasta – Wołomin

4 listopada 2019 roku przeprowadziliśmy szkolenie pilotażowe w ramach programu „Bezpiecznie pracuję” dla pracowników Urzędu Miasta – Wołomin, w którym wzięło udział 20 osób. Pracownicy Urzędu z wielkim zainteresowaniem przyjęli możliwość udziału w szkoleniu przy użyciu nowoczesnych technik przekazu. Uznali, że poruszane tematy są bardzo potrzebne i zgodne z polityką prowadzonych działań promujących zdrowy i…

Czytaj więcej

Szkolenie w KARMAR S.A.

15 października 2019 roku przeprowadziliśmy szkolenie pilotażowe w ramach programu „Bezpiecznie pracuję” dla pracowników KARMAR S.A., w którym wzięło udział 20 osób. Uczestnikami szkolenia były osoby z sektora budowlanego oraz nadzoru technologicznego, które w ramach swojej pracy są narażone na wypadki, do których dochodzi w trakcie obsługi specjalistycznych sprzętów i urządzeń. Wszyscy uczestnicy z uznaniem…

Czytaj więcej

Szkolenie w Cartrack Polska Sp. z o.o.

30 września 2019 roku przeprowadziliśmy szkolenie pilotażowe w ramach programu „Bezpiecznie pracuję” dla pracowników Cartrack Polska Sp. z o.o., w którym wzięło udział 20 osób. Firma Cartrack od wielu lat jest zaangażowana w poprawę bezpieczeństwa kierowców na polskich drogach, dlatego też zarząd firmy z wielką radością przyjął zaproszenie do wzięcia udziału w innowacyjnym szkoleniu dla…

Czytaj więcej

Szkolenie pilotażowe w SZPZLO Warszawa-Ochota

27 września 2019 roku odbyło się kolejne szkolenie pilotażowe w ramach programu „Bezpiecznie pracuję”. Przeszkoliliśmy 17 pracowników Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa–Ochota. Szkolenie obserwowali zaproszeni pracownicy PARPA. Pracownicy SZPZLO chętnie wzięli udział w szkoleniu, pomimo wielu obowiązków zawodowych, gdyż uznali, że problematyka bezpieczeństwa oraz negatywnego wpływu alkoholu na zdolności poznawcze kierowców jest ważnym problemem…

Czytaj więcej