PARPA-logo
NPZ-logo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Pomoce-Bezpiecznie-Pracuję-menu-logo

Zadanie finansowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Wpisy oznaczone ‘profilaktyka’

Szkolenie pilotażowe w SZPZLO Warszawa-Ochota

27 września 2019 roku odbyło się kolejne szkolenie pilotażowe w ramach programu „Bezpiecznie pracuję”. Przeszkoliliśmy 17 pracowników Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa–Ochota. Szkolenie obserwowali zaproszeni pracownicy PARPA. Pracownicy SZPZLO chętnie wzięli udział w szkoleniu, pomimo wielu obowiązków zawodowych, gdyż uznali, że problematyka bezpieczeństwa oraz negatywnego wpływu alkoholu na zdolności poznawcze kierowców jest ważnym problemem…

Czytaj więcej

Szkolenie pilotażowe

Dzisiaj miało miejsce pierwsze z serii szesnastu szkoleń pilotażowych, które odbędą się w ramach projektu „Bezpiecznie pracuję”. Pierwszą firmą, której zależy na bezpieczeństwie i która zaangażowała się we współpracę z nami oraz oddelegowała swoich pracowników, jest 99RENT. W szkoleniu wzięło udział 20 osób. Bardzo dziękujemy pracownikom 99RENT za aktywny udział i zainteresowanie szkoleniem! Pracownicy po…

Czytaj więcej

„Bezpiecznie pracuję” – zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach dla pracowników, które związane są z bardzo ważnym problemem społecznym – szkodliwym działaniem alkoholu i negatywnych skutków związanych z jego używaniem, szczególnie gdy dotyczy to kierowania pojazdem. Statystyki wypadków drogowych od wielu lat kształtują się na niezmienionym poziomie – jest to wciąż jeden z najpoważniejszych problemów społecznych, rzutujący…

Czytaj więcej

Materiały dla przyszłych realizatorów i odbiorców programu

Zakończyliśmy właśnie proces tworzenia materiałów dla przyszłych realizatorów i odbiorców programu „Bezpiecznie pracuję” i możemy przejść do kluczowego etapu projektu – serii szkoleń pilotażowych, po których nastąpi ewaluacja treści zawartych w programie. Materiały zawierają skrypt niezbędny do właściwej realizacji szkoleń i całego programu, a także broszurę edukacyjną, która pozwoli uczestnikom ugruntować i wykorzystać wiedzę nabytą…

Czytaj więcej

Konsultacje z przyszłymi odbiorcami programu

10 maja sfinalizowaliśmy pierwszy, bardzo ważny etap projektu – zakończyliśmy konsultacje z przyszłymi odbiorcami programu „Bezpiecznie pracuję”. Wnioski ze spotkań i dyskusji przeprowadzonych m.in. z przedsiębiorcami i menadżerami firm zostaną wykorzystane przez ekspertów odpowiedzialnych za stworzenie programu w następnych fazach projektu.

Czytaj więcej

Rozpoczęcie projektu

Miło nam poinformować, że 15 kwietnia 2019 roku dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu nam przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 rozpoczęliśmy realizację projektu „Bezpiecznie pracuję”. Celem projektu jest przygotowanie innowacyjnego programu profilaktycznego przeciwdziałania negatywnym skutkom picia alkoholu na wykonywanie obowiązków zawodowych. Innowacyjność szkolenia, którego program powstanie…

Czytaj więcej