PARPA-logo
NPZ-logo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Pomoce-Bezpiecznie-Pracuję-menu-logo

Zadanie finansowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Wpisy oznaczone ‘legislacja’

Nowe zaświadczenie ukończenia kursu reedukacyjnego

Minister zdrowia wprowadza zmiany do zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie BRD. Zmiany są skutkiem deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Źródło: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/kronika-legislacyjna/nowe-zaswiadczenie-ukonczenia-kursu-reedukacyjnego

Czytaj więcej

Kurs reedukacyjny dla kierowców zatrzymanych po alkoholu

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Dz.U. 2017 poz. 1538: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001538

Czytaj więcej

Badanie na zawartość alkoholu w organizmie

Badanie na zawartość alkoholu w organizmie reguluje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie  Dz.U. 2018 poz. 2472. Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.…

Czytaj więcej