PARPA-logo
NPZ-logo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Pomoce-Bezpiecznie-Pracuję-menu-logo

Zadanie finansowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Wpisy oznaczone ‘kurs reedukacyjny dla kierowców’

Nowe zaświadczenie ukończenia kursu reedukacyjnego

Minister zdrowia wprowadza zmiany do zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie BRD. Zmiany są skutkiem deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Źródło: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/kronika-legislacyjna/nowe-zaswiadczenie-ukonczenia-kursu-reedukacyjnego

Czytaj więcej

Kurs reedukacyjny dla kierowców zatrzymanych po alkoholu

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Dz.U. 2017 poz. 1538: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001538

Czytaj więcej