PARPA-logo
NPZ-logo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Pomoce-Bezpiecznie-Pracuję-menu-logo

Zadanie finansowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Spodziewane rezultaty

favicon

Rezultaty

  1. Przygotowanie programu profilaktycznego na temat szkodliwego działania alkoholu, przeznaczonego do realizacji w miejscach pracy.
  2. Przeprowadzenie 16 szkoleń pilotażowych.
  3. Przeszkolenie co najmniej 320 osób.
  4. Analiza wiedzy uczestników w zakresie negatywnego wpływu alkoholu w miejscu pracy przed i po szkoleniu (krótki test wiedzy).
  5. Ocena reakcji (obserwacja prowadzona przez psychologa) uczestników w trakcie udziału w teście symulacyjnym na profesjonalnym symulatorze jazdy. Ćwiczenia będą przeprowadzane przy wykorzystaniu profesjonalnego symulatora jazdy oraz alkogogli przed i po użyciu alkoholu w scenariuszach symulowanych. Scenariusze symulacyjne będą dotyczyć wpływu środków psychoaktywnych na kierowcę.
  6. Przeprowadzenie w czasie rzeczywistym, przy pomocy symulatora jazdy, analizy reakcji organizmu uczestnika na różne sytuacje drogowe i ocena, jakich umiejętności ewentualnie mu brakuje.
  7. Uczestnicy szkoleń po wykonanych ćwiczeniach, mających na celu utrwalenie prawidłowych postaw dotyczących używania alkoholu, otrzymają komplet dokumentów szkoleniowych.
  8. Dokonanie ewaluacji procesu, formatywnej oraz eksperckiej.
  9. Przygotowanie Programu profilaktycznego przeznaczonego do realizacji w miejscach pracy.

Projekt „Bezpiecznie pracuje” realizuje Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych ze wsparciem finansowym Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udzielonym w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020: cel operacyjny nr 2, zadanie 22/3.2.1.2/19/DPL "Przygotowanie, pilotaż, ewaluacja programu profilaktycznego przeznaczonego do realizacji w zakładach pracy".

EFIC-logo

Fundacja „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych”

REGON 146392515, NIP 521-364-00-68, KRS: 0000439608

Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie,
ul. Aleja Wyzwolenia 3-5 lok. 29,
00-572 Warszawa