PARPA-logo
NPZ-logo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Pomoce-Bezpiecznie-Pracuję-menu-logo

Zadanie finansowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Program profilaktyczny przeciwdziałania negatywnym skutkom picia alkoholu na wykonywanie obowiązków zawodowych

favicon

Po szerokich konsultacjach program profilaktyczny przeciwdziałania negatywnym skutkom picia alkoholu na wykonywanie obowiązków zawodowych „Bezpiecznie pracuję”, stworzony przez ekspertów z zakresu profilaktyki, ruchu drogowego i psychologii, został zaakceptowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wyślij zapytanie