PARPA-logo
NPZ-logo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Pomoce-Bezpiecznie-Pracuję-menu-logo

Zadanie finansowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

O szkoleniu

favicon

Jak wygląda szkolenie?

Program składa się z 4 kroków

 • ikona1

  Wprowadzenie:

    • Sprawdzenie przed szkoleniem wiedzy uczestników w zakresie negatywnego wpływu alkoholu;
    • Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych jako poważny problem społeczny;
    • Reakcje organizmu na alkohol i inne środki psychoaktywne;
    • Neurologiczne i psychologiczne efekty spożycia alkoholu i innych środków psychoaktywnych;
    • Psychomotoryka osób nietrzeźwych;
    • Ocena rzeczywistości w stanie nietrzeźwości;
    • Reakcje następcze i postsytuacyjne.
 • ikona2

  Sesja wykładowo-szkoleniowa:

    • Alkohol i środki psychoaktywne a sprawność kierowcy;
    • Stereotypy zachowań kierowców;
    • Skutki zdarzeń drogowych;
    • Typologia zachowań podczas imprezy z alkoholem;
    • Przyzwolenie społeczne dla kierowców w stanie po użyciu alkoholu;
    • Asertywne odmawianie;
    • Statystyki: wypadki drogowe w Polsce w stanie po użyciu alkoholu.
alkogogle-symulacja-jazdy-pod-wpływem-alkoholu
 • ikona3

  Sesja treningowa:

  Przeprowadzenie testów przy wykorzystaniu profesjonalnego symulatora bezpiecznej jazdy z wykorzystaniem autentycznych scenariuszy zdarzeń drogowych:

  a) przed spożyciem alkoholu;
  b) po spożyciu alkoholu (ćwiczenia z alkogoglami);

 • ikona4

  Analiza:

    • Omówienie zagadnień w kontekście wystąpienia ryzyka popełnienia przestępstwa przez kierującego pojazdem;
    • Omówienie wyników badań przeprowadzonych wśród uczestników warsztatów pod kątem najlepszych i najskuteczniejszych praktyk przydatnych do rozwiązania postawionego problemu w przyszłości;
    • Podsumowanie wiedzy uczestników po warsztatach w zakresie negatywnego wpływu alkoholu.
test-alkomat-alkogogle-symulacja

Projekt „Bezpiecznie pracuje” realizuje Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych ze wsparciem finansowym Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udzielonym w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020: cel operacyjny nr 2, zadanie 22/3.2.1.2/19/DPL "Przygotowanie, pilotaż, ewaluacja programu profilaktycznego przeznaczonego do realizacji w zakładach pracy".

EFIC-logo

Fundacja „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych”

REGON 146392515, NIP 521-364-00-68, KRS: 0000439608

Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie,
ul. Aleja Wyzwolenia 3-5 lok. 29,
00-572 Warszawa