PARPA-logo
NPZ-logo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Pomoce-Bezpiecznie-Pracuję-menu-logo

Zadanie finansowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Nowe zaświadczenie ukończenia kursu reedukacyjnego

favicon

Minister zdrowia wprowadza zmiany do zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie BRD. Zmiany są skutkiem deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców.

Źródło: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/kronika-legislacyjna/nowe-zaswiadczenie-ukonczenia-kursu-reedukacyjnego

Wyślij zapytanie