PARPA-logo
NPZ-logo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Pomoce-Bezpiecznie-Pracuję-menu-logo

Zadanie finansowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

„Bezpiecznie pracuję” – zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach

favicon

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach dla pracowników, które związane są z bardzo ważnym problemem społecznym – szkodliwym działaniem alkoholu i negatywnych skutków związanych z jego używaniem, szczególnie gdy dotyczy to kierowania pojazdem. Statystyki wypadków drogowych od wielu lat kształtują się na niezmienionym poziomie – jest to wciąż jeden z najpoważniejszych problemów społecznych, rzutujący na bezpieczeństwo na polskich drogach.

Głównym punktem szkolenia jest przeprowadzenie innowacyjnego treningu psychomotorycznego przy wykorzystaniu profesjonalnego symulatora bezpiecznej jazdy. Uczestnicy szkoleń będą mogli doświadczyć, jakie zmiany zachodzą w ich zdolnościach poznawczych i motorycznych po użyciu alkoholu o różnym stężeniu w stosunku do pełnej trzeźwości (do ćwiczeń wykorzystujemy specjalne symulatory stanu nietrzeźwości). Szkolenia są zorientowane na analizę szerokiego kontekstu zdarzeń drogowych oraz ich konsekwencji, zarówno dla ofiar, sprawców, jak również ich pracodawców.

Szkolenia prowadzone są przez ekspertów: bezpieczeństwa w ruchu drogowym i psychologii oraz trenera uważności (ang. mindfulness).

Wyślij zapytanie