PARPA-logo
NPZ-logo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Pomoce-Bezpiecznie-Pracuję-menu-logo

Zadanie finansowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Ewaluacja programu profilaktycznego „Bezpiecznie pracuję”

favicon

Po przeprowadzeniu 16 szkoleń pilotażowych, w których uczestniczyło 331 osób, w tym 220 osób dorosłych z 12 firm i 111 uczniów z 4 szkół branżowych, rozpoczęliśmy kolejny etap projektu. Zespół ekspertów dokona ewaluacji programu profilaktycznego przeciwdziałania negatywnym skutkom picia alkoholu na wykonywanie obowiązków zawodowych „Bezpiecznie pracuję”.

Ewaluacja będzie opierać się na wielu ankietach wypełnianych zarówno w trakcie, jak i po szkoleniach m.in. przez uczestników oraz prowadzących. Zespół ekspertów przeanalizuje i zinterpretuje wyniki, a następnie przedstawi swoje stanowisko w raporcie z procesu ewaluacji.

Wyślij zapytanie