PARPA-logo
NPZ-logo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Pomoce-Bezpiecznie-Pracuję-menu-logo

Zadanie finansowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Badanie na zawartość alkoholu w organizmie

favicon

Badanie na zawartość alkoholu w organizmie reguluje:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie  Dz.U. 2018 poz. 2472.

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244): http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002472.

Wyślij zapytanie