PARPA-logo
NPZ-logo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Pomoce-Bezpiecznie-Pracuję-menu-logo

Zadanie finansowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Archiwum dla Luty 2020

Szkolenie w I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie

26 lutego 2020 roku przeprowadziliśmy pierwsze szkolenie pilotażowe dla uczniów szkół branżowych. Odbyło się ono w I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie i wzięło w nim udział 29 osób. Uczniowie pochwalili się na portalu społecznościowym, że uczestniczyli w wyjątkowym 6-godzinnym szkoleniu profilaktycznym związanym ze szkodliwym działaniem alkoholu, środków psychoaktywnych, zmęczenia i stresu…

Czytaj więcej

Nowe zaświadczenie ukończenia kursu reedukacyjnego

Minister zdrowia wprowadza zmiany do zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie BRD. Zmiany są skutkiem deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Źródło: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/kronika-legislacyjna/nowe-zaswiadczenie-ukonczenia-kursu-reedukacyjnego

Czytaj więcej

Premier obiecał: Bezpieczeństwo na drogach będzie jednym z naszych priorytetów!

12, 13, 19 i 21 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie Sejmu RP IX kadencji. Premier Mateusz Morawiecki wygłosił exposé rządu. Rada Ministrów otrzymała wotum zaufania. Eksperci BRD komentują, iż wygłoszone w Sejmie deklaracje były przełomem w debacie o ruchu drogowym. Źródło: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/kronika-legislacyjna/premier-obiecal-bezpieczenstwo-na-drogach-bedzie-jednym-z-naszyc

Czytaj więcej

Pijani lub odurzeni kierowcy zapłacą

Grupa posłów wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotyczy on stworzenia podstaw prawnych pozwalających na wystąpienie przez NFZ z roszczeniem regresowym do sprawcy wypadku drogowego z tytułu pokrycia kosztów udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz sprawcy czy ofiary tego wypadku drogowego. Źródło: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/kronika-legislacyjna/pijani-lub-odurzeni-kierowcy-zaplaca

Czytaj więcej

Kurs reedukacyjny dla kierowców zatrzymanych po alkoholu

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Dz.U. 2017 poz. 1538: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001538

Czytaj więcej

Badanie na zawartość alkoholu w organizmie

Badanie na zawartość alkoholu w organizmie reguluje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie  Dz.U. 2018 poz. 2472. Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.…

Czytaj więcej

Będzie więcej pijanych kierowców i więcej ofiar?

Czy będzie więcej pijanych kierowców na drogach i więcej ofiar? – pytał po publikacji nowelizacji kodeksu pracy Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców TLP, nawiązując do stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie wykonywania prewencyjnej kontroli trzeźwości kierowców, motorniczych i innych osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwem w transporcie. Źródło: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/rozmowy/bedzie-wiecej-pijanych-kierowcow-i-wiecej-ofiar

Czytaj więcej

Sprawdzaj swoją trzeźwość

O pijanych kierowcach nie można przestać mówić. Trzeba niezmiennie działać na rzecz ich eliminacji w ruchu drogowym. I takie właśnie działania podjęła Komenda Miejska Policji w Bytomiu, instalując we wszystkich tamtejszych komisariatach ogólnodostępne urządzenia do pomiaru poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu. Źródło: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/przeglad-prasy/sprawdzaj-swoja-trzezwosc-1

Czytaj więcej

Trzeźwi na drodze – kampania na rzecz bezpieczeństwa na drogach

W Centrum Prasowym PAP miała miejsce konferencja prasowa poświęcona ogólnopolskiej kampanii pt. „TRZEŹWI NA DRODZE”. Jej celem jest przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów pod wpływem substancji psychoaktywnych. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Źródło: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/przeglad-prasy/trzezwi-na-drodze-kampania-na-rzecz-bezpieczenstwa-na-drogach

Czytaj więcej