PARPA-logo
NPZ-logo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Pomoce-Bezpiecznie-Pracuję-menu-logo

Zadanie finansowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Przewiduj i zapobiegaj zagrożeniom w miejscu pracy!

Liczba kierowców zatrzymanych po użyciu alkoholu od 01.01.2020 r.

0

Przewiduj i zapobiegaj zagrożeniom w miejscu pracy!

Liczba kierowców zatrzymanych po użyciu alkoholu od 01.01.2020 r.

0

favicon

O projekcie

W ramach projektu „Bezpiecznie pracuję” powstanie innowacyjny, profilaktyczny program przeciwdziałania negatywnym skutkom
picia alkoholu na wykonywanie obowiązków zawodowych. Na początku jednak przeprowadzimy szkolenia pilotażowe na grupie co najmniej 320 osób, po których dokonamy ewaluacji otrzymanych wyników.

Innowacyjność szkolenia, którego program powstanie w ramach projektu, polega na wykorzystaniu w jego trakcie
nie tylko metod warsztatowych, ale także treningu psychomotorycznego na profesjonalnym symulatorze bezpiecznej jazdy.
W trakcie tej części uczestnicy mogą wraz z prowadzącymi poddać analizie swoje reakcje i zachowanie za kierownicą,
gdy są w pełni trzeźwi, jak również sprawdzić, jak bardzo ich zachowanie i reakcje są inne, gdy prowadzą samochód pod wpływem alkoholu.
Jest to możliwe dzięki specjalnym alkogoglom, które w bardzo realistyczny sposób imitują stan po spożyciu alkoholu.

favicon

Inicjatorzy projektu

favicon

Realizatorzy projektu

Projekt „Bezpiecznie pracuje” realizuje Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych ze wsparciem finansowym Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udzielonym w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020: cel operacyjny nr 2, zadanie 22/3.2.1.2/19/DPL "Przygotowanie, pilotaż, ewaluacja programu profilaktycznego przeznaczonego do realizacji w zakładach pracy".

EFIC-logo

Fundacja „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych”

REGON 146392515, NIP 521-364-00-68, KRS: 0000439608

Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie,
ul. Aleja Wyzwolenia 3-5 lok. 29,
00-572 Warszawa